Научная библиотека ТарГПИ

Репозиторий  фонд-научные труды профессорско-преподавательского состава института в электронном формате

 

 

Қожамжарова Д.П.

Қазақ хандығы

 

Қожамжарова Д.П.

Алаш қозғалысының тарихы

 

Айдарбекова Ж.М.

Электр және магнетизм


Әбдіқадырова Т.Р.

Алаш және ұлт қайраткерлері

 

Бижігітов Т.

Математикалық физика әдістері


Бижігітов Т.

Электродинамика және салыстырмалылықтың арнайы теориясы

 

Бижігітов Т.

Статистикалық физика. Физикалық кинетика негіздері

 

Бижігітов Т.

Жалпы физика курсы

 

Бижігітов Т., Жапарқұлова Г.

Судың және мұз түрлерінің физикалық қасиеттері

 

Бижігітов Т.Б.

ҚР ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ ҚАУЫМДАСТЫҒЫНАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕҢБЕКТЕРІ

 

Ботамқұлова А.

Қазіргі кездегі оқытудың педагогикалық технологиялары

 

Гущина В.Д.

Психологические особенности подростков с девиантным поведением


Елубаева М.С

М.Әлімбаевтың педагогикалық көзқарастары

 

Жапарқұлова Г.

Ибраимова Л.Н. ж.б

Қазақ отбасы тәрбиесі

 

Ибраимова Л.Н.

Этнопедагогика

 

Кабылбекова Н.К

Келиманова Ж.М

Әл-Фарабидің педагогикалық мұрасы

 

Күзембаев Ж.Е

Абайтану

 

Күзембаев Ж.Е.

Сұлтанмахмұттану

 

Қапанова Ж.Т

Оқушылардың логикалық ойлау қаблеттерін дамыту

 

Мырзаков Н.Ж

Силикагель структурасының температурға байланысты өзгерісін зерттеу


Мажибаев А.

Органикалық химиядан есептер жинағы

 

Мүсілімов Б.

Компьютер көмегімен есеп шығару технологиясы

 

Наурызбаев А.

Атом және атом ядросының физикасы

 

Нұрадин Г.Б.

Мәдениет философиясы

 

Оспанбаева М.П., Абдрахманова А.Т.

Конфликтология


Оспанбаева М.П.

Мектепке психологиялық даярлық диагностикасы


Сағымбекова П. ж.б.

Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі

 

Сағымбекова П.

Бастауыш сыныптардың  математика  сабақтарына дайындалу мен оны жоспарлаудың әдістемесі

 

Интегралды жуықтап есептеуге ең кіші квадраттар әдісін қолдану

 

Тоқбергенова З.С.

Сырдария облысының әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық саяси өмірі (ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың 20-жылдары)

 

Тамаев С.Т.

Қатты денелер физикасының есептер жинағы

 

Тамаев С.

Основы ядерной физики

 

Төлеубаев Ж.

Қолданбалы биология және топырақтану негіздері

 

Төлеубаев Ж.

Биофизика

 

Тулебаева Ш.А.

Формирование готовности будущих учителей к деятельности по профилактике наркомании учащихся

 

XX ғасырдың бас кезіндегі қазақ зиялыларының еңбектеріндегі ұлттық тәрбие беру мәселелері

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support