Құрметті оқырмандар!

Ғылыми-ақпараттық кітапханада «Жеке жұмыс зонасы» ұйымдастырылды. «Жеке жұмыс зонасы» тыныштықта отырып жеке дайындалуға арналған зона. Бұл зонада диссертациялармен, авторефераттармен, анықтамалық басылымдармен (энциклопедиялар, анықтамалар, сөздіктер) жұмыс жасауға және мерзімді басылымдарды пайдалануға, ғылыми мақалаларға ӘОЖ (УДК) алуларыңызға болады.